10 günlük hava durumu dosya yükle
Legislatíva - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / Elektronické komunikácie / Legislatíva

Legislatíva

Pripomienky Legislatívnej komisie ATO k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách Materiál na stiahnutie


Pripomienky UPC Slovensko k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách
Materiál č.1

Vláda SR dňa 10. septembra 2003 schválila návrh zákona o elektronických komunikáciách a poverila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopoviča, aby ho predložil a dôvodnil na rokovaní NR SR.
Materiál na stiahnutie
Materiál z rokovania vlády na stiahnutie


Zákon o elektronických komunikáciách - medzirezortné pripomienkovanie Celý text sa nachádza v priloženom súbore PDF.


Národná politika pre elektronické komunikácie (NPEK) na najbližšie roky stanovuje stratégiu rozvoja elektronických komunikačných sietí a služieb na Slovensku najmä v oblasti zdokonalenia právneho rámca, posilnenia nezávislého regulačného orgánu, rozvoja súťažného prostredia, zabezpečenia a ochrany práv koncových užívateľov, podpory rozvoja služieb informačnej spoločnosti a medzinárodnej spolupráce. Celý text sa nachádza v priloženom súbore PDF.