10 günlük hava durumu dosya yükle
Elektronické komunikácie - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / Elektronické komunikácie

Elektronické komunikácie

Na nasledujúcich stránkach máte možnosť získať informácie o príprave vládneho návrhu zákona o elektronickýh komunikáciách, o priebehu rôznych odborných diskusií k návrhu, prečítať si jednotlivé pripomienky a stanoviská zainteresovaných strán.
Tieto stránky sú jednou z aktivít neformálnej Iniciatívy za dobrý zákon o elektronických komunikáciách, ktorá svoje aktivity vyvája v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Telekomunikačným úradom SR, ale aj Komisiou NR SR pre informatizáciu spoločnosti.

Za vaše pripomienky k zlepšeniu obsahu týchto stránok vopred ďakujeme.

Milan Ištván, výkonný riaditeľ Partnerstiev pre prosperitu (PPP),
milan@p3.sk


Iniciatíva za dobrý zákon o elektronických komunikáciách