10 günlük hava durumu dosya yükle
Public Private Partnership - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eGovernment / Public Private Partnership

4th Annual PPP in CEE and SEE Conference, 16-17 October 2008, Budapest

Viac informácií  o tejto akcii nájdete tu.

Verejná diskusia o PPP 26. júna 2007

Občianske združenie PPP v spolupráci s MF SR usporiadalo v utorok 26. júna 2007 v City Hotel Bratislava verejnú diskusiu k materiálu "Návrhimplementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá(PPP)".

Seminár „Možnosti realizácie IT Public-Private Partnership projektov s využitím fondov EÚ v rokoch 2007-2013“

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sekciou informatizácie spoločnosti, usporiadali na seminár „Možnosti realizácie IT Public-Private Partnership projektov s využitím fondov EÚ v rokoch 2007-2013“, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 7. decembra 20006 v hoteli Dukla na Dulovom námestí v Bratislave. Hlavným partnerom seminára bola spoločnosť CSC Computer Sciences. Cieľom seminára je prediskutovať možnosti realizácie PPP projektov so zameraním na informatizáciu spoločnosti v programovacom období EÚ 2007-2013.(download pozvánka pdf)

PROGRAM:
 1. Otvorenie
 2. Operačný program Informatizácia spoločnosti, Možné PPP projekty na Slovensku? -Denisa Žiláková, MDPT SR
 3. eGovernment a Public-Private Partnership - Milan Ištván, PPP
 4. PPP z pohľadu európskeho práva a verejných financií - Robert Kotvan, Ján Marušinec, EUROIURIS
 5. Právny pohľad na Public-Private Partnership - Vilém Podešva, právnik, Rowan Legal
 6. Modely CSC pre Business Development v oblasti PPP - Miroslav Mikulčík, CSC Computer Sciences
 7. PPP a eGovernment na Slovensku - Robert Séleš, Miroslav Petrek, IBM Slovensko
 8. Diskusia
 9. Záver, občerstvenie

Konferencia Slovak PPP Forum 2006
Konferencia Slovak PPP Forum 2006, 8. - 9.11.2006, Bratislava - Pozvánka

Publikácia "Public Private Partnership a Slovensko", vydala MUNICIPALIA, a.s., Žilina, máj 2006.

VÝHODY A RIZIKÁ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

TIS a PPP organizujú seminár  Výhody a riziká public-private partnership 28.9.2005 v Hoteli Devín v Bratislave.
 1. Pripravovaná vládna Politika PPP je dostupná tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3468
 2. Anton Marcinčin, World Bank -Skúsenosti s uplatňovaním PPP vo svete
 3. Julie Leitgebová, PPP Centrum ČR - Vývoj PPP v ČR
 4. Jan Šnajdr, Asociace PPP - Uplatňovanie PPP v ČR
 5. Jan Krofta - Právna regulácia a hlavné riziká PPP
 6. Ondrej Studenec, MF SR - Vládna politika PPP na Slovensku
 7. Zora Dobríková, NKU - Výzvy pri regulácii PPP
 8. Jana Gocká, UVO - Úloha UVO pri PPP
 9. Petr Konečný, TVS  - PPP vo vodárenských spoločnostich v SR
 10. Roman Havlíček, Priatelia zeme - PPP vo vodárenských spoločnostich v SR z pohľadu OZ
 11. Juraj Furst, NDS - PPP pri stavbe diaľnic v SR
 12. Tibor Baran, mesto Šaľa - PPP v meste Šaľa z pohľadu samosprávy
 13. Jozef Mečiar, OZ lepšia Šaľa - PPP v meste Šaľa z pohľadu OZ
 14. Milan Ištván, PPP - PPP a informačná spoločnosť
 15. Ján Mičík, SBS s.r.o. - Siemens Business Services a BBC

Public Private Partnership

PPP a ITAS v utorok 18. mája 2004 o 9.00 v bratislavskom hoteli Danube organizujú seminár na tému Public Privat Partnership projekty vo verejnom sektore na Slovensku. Program seminára s pozvánkou si môžete stiahnuť tu.
Ponúkame vám prezentácie zo seminára na stiahnutie.


Informačný sprievodca Public Private Partnership, spracovaný Úradom pre verejné obstarávanie. Dokument si môžete stiahnuť tu.