10 günlük hava durumu dosya yükle
Public Opinion - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eGovernment / Public Opinion

Výskumy o eGovernmente v SR v roku 2005

Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy 2005 (PPP, ITAS, Agentúra MVK, spracovanie D.Plintovičová) -  Záverečná správa na stiahnutie (zip)

Vo štvrtok 25. augusta 2005 sa v Microsofte v Bratislave uskutočnila prezentácia s výsledkov výskumov verejnej o elektronických službách verejnej správy, ktorých zadávateľmi boli PPP, ITAS a MDPT SR, realizovali sa prostredníctvom Agentúry MVK a spoločnosti TNS SK. K dispozícii sú na stiahnutie prezentácie:

  1. 1. Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy 2005 - Pavol Haulík, riaditeľ Agentúry MVK, Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP
  2. 2. Elektronické služby verejnej správy v podnikovom segmente na Slovensku 2005, Elektronické služby verejnej správy na Slovensku a ich využívanie internetovou populáciou - Peter Badik, Research Director TNS SK

PPP a ITAS aj tento rok realizujú v mesiaci jún výskum verejnej mienky Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy. Novým partnerom v tomto projekte je odbor informatizácie spoločnosti MDPT SR. Novinkou je tiež, že okrem tradičného reprezentatívneho omnibusového výskumu na občanoch prostredníctvom Agentúry MVK, sa bude realizovať aj reprezentatívny telefonický výskum na podnikoch prostredníctvom spoločnosti TNS SK. PPP a ITAS pri tvorbe a vyhodnocovaní výskumných aktivít naďalej spolupracujú s pani Dašou Plintovičovou z VÚS, n.o., Banská Bystrica. Verejnosti budú výsledky výskumu prezentované v auguste 2005.


Internet do 250 Sk

Z výsledkov omnibusového výskumu verejnej mienky "Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy 2004, ktorý na objednávku Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a IT asociácie Slovenska (ITAS) v dňoch 8. až 14. júna 2004 realizovala Agentúra MVK okrem iného vyplynulo, že až 57,3 % opýtaných, ktorí by si chceli dať zaviesť internet, je ochotných platiť za túto službu maximálne 250 Sk mesačne.

Na základe výsledkov uvedeného výskumu Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vykonal v dňoch 12. - 24. januára 2005 prieskum zameraný na poskytovanie pripojenia do internetu v cene do 250 Sk mesačne. TÚ SR v rámci prieskumu oslovil elektronickou poštou 170 poskytovateľov služby, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v zmysle všeobecného povolenia a zároveň uviedli svoju elektronickú adresu.

Prieskum "Internet do 250 Sk" môžete stiahnúť tu.


Výskum verejnej mienky

„Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy 2004",
realizovaný Agentúrou MVK v júni 2004 na objednávku PPP a ITAS:

 


Tlačová konferencia o výskume v hoteli Danube 24. augusta 2004 (zľava: M. Ištván, M. Májek a D. Plintovičová)Prezentácia výskumu pre odbornú verejnosť v Siemens fóre 24. augusta 2004.

PPP si v rámci pravidelného omnibusového výskumu verejnej mienky Agentúry MVK objednala sadu otázok zameraných na problematiku elektronických volieb. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 4. - 9. decembra 2003 na vzorke 1.138 respondentov vo veku nad 18 rokov. Vzorka bola reprezentatívna pre slovenskú populáciu z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, regiónov a veľkostnej kategórie sídiel. Výsledky si môžete stiahnuť tu.


Výskum verejnej mienky Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy 2003