10 günlük hava durumu dosya yükle
Geoinformatika - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eGovernment / Geoinformatika

Využitie GIS aplikácií v meste Flagstaff

David HATCHNER - Využitie GIS aplikácií v meste Flagstaff (prezentácia)

GISUS 2010

Partnerstvá pre prosperitu v spolupráci s GeoCommunity organizovali dňa 25. marca 2010 v Bratislave 4. ročník seminára GIS pre územnú samosprávu.

Prezenztácie:

 

GIS a územná samospráva – GISUS 2008

Partnerstvá pre prosperitu (PPP), Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI) a portál Geoinformatika organizovali odborný seminár GIS a územná samospráva – GISUS 2008, ktorý sa uskutočnil v utorok 2.decembra 2008 o 9.00 v City Hotel Bratislava na Seberíniho
ulici č.9 v Bratislave, Ružinov.

 1. Otvorenie (9:00-9:15) – Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP, Róbert Fencik,predseda SAGI,
 2. GIS a územná samospráva (9:15-9:40) – Dagmar Kusendová, podpredsedníčka SAGI; GEOAPLIKÁCIA ROKA 2008 - vyhodnotenie
 3. GIS vo VÚC – a čo ďalej? Integrácia informácií na GIS (9:40-10:00) – Kamil Babiak, Systémový inžinier, CORINEX GROUP, a.s.
 4. GIS a podklady pre územné plánovanie (10:00-10:20) – Michal Štourač, GIS konzultant, Asseco Czech,
 5. AutoVue - prehliadač na všetko (10:20-10:40) - Juraj Krištúfek, ORACLE/Miroslav Štrba, AXYZ,
 6. Dáta z leteckých snímok pre GIS a prezentáciu regiónov (10:40-11:00) – Renáta Šrámková, vedúca fotogrametrickej a geodetickej divízie GEODIS Slovakia s.r.o.,
 7. Prestávka na kávu (11:00-11:20),
 8. GIS produkty a služby CEDA Slovakia pre verejnú správu (11:20-11:40) - Miloslav Ofúkaný, DCO manager, CEDA Slovakia s.r.o. ,
 9. Implementácia sieťových služieb podľa INSPIRE (11:40-12:00) – Vladimír Stromček, Account manager, Intergraph CS, s.r.o.,
 10. WebMapové služby a tvorba digitálnych dát pre potreby územnej samosprávy (12:00-12:20) – Ján Gašpárek, Riaditeľ Divízie GIS a digitálnych máp, MAPA Slovakia Plus, s.r.o.,
 11. INSPIRE prinesie nové povinnosti (12:20-12:40) – Katarína Leitmannová, Riaditeľka Odboru medzinárodných vzťahov, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR,
 12. OPIS eGovernment štúdie realizovateľnosti (12:40-13:00) – Milan Ištván, PPP
 13. Poskytovanie regionálnych informácií (13:00-13:15) – Miloslav Ofúkaný, Šéfredaktor Geoinformatika.sk
 14. Záver

 

 

Odborný seminár „GIS pre územnú samosprávu“

Dňa 22. novembra 2007 o 9:00 v City Hotel Bratislava sa uskutočnil odborný seminár „GIS pre územnú samosprávu“. Partnerom seminára je portál www.geoinformatika.sk.

Program:
 1. Otvorenie – Branislav Ondruš, prezident PPP
 2. Informatizácia verejnej správy a priority programovacieho obdobia EÚ 2007-2013 na Slovensku - Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP
 3. Geografický informačný systém pre samosprávu - Peter Pavličko, Corinex Group, a.s.
 4. GIS a Business Intelligence (pohľad zo strany GIS) - Rudolf Richter, Asseco Group, a.s.
 5. Geoinformácie – ich využitie pre úrad a občana - Tomáš Renčo, GAMO, a.s.
 6. Geoportál v samospráve  - Andrej Virlič, NESS Slovensko, a.s.
 7. Diskusia
Seminár

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI) usporiadali odborný seminár "GIS pre samosprávu", ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 26. októbra 2006 v hoteli Dukla v Bratislave. Generálnym partnerom seminára bol DATALAN, a.s. Podujatie bolo prioritne určené odborníkom a predstaviteľom miestnej a regionálnej samosprávy.

Seminár "GIS pre samosprávu"(pdf pozvánka download)

Program (download prezentácií):

 1. Otvorenie
 2. GIS, eGovernment a NSRR SR 2007-2013 - Milan Ištván, výkonný riaditeľ PPP
 3. Trendy využívania GIS v samospráve - Dagmar Kusendová, podpredsedníčka SAGI
 4. Využitie GIS a organizovanie národnej geoinformačnej infraštruktúry v Českej republike - Jiří Hiess, predseda České Asociace pro Geoinformace (ČAGI)
 5. Portál Slovenskej asociácie pre geoinformatiku pomáha samospráve - Miloslav Ofúkaný, webmaster SAGI
 6. Štandardné mapové služby v praxi samosprávy  - Vladimír Špaček, account manager Intergraph ČR, s.r.o.
 7. Skúsenosti s využitím dátovej sady StreetNet (navigačná cestná mapa) pre potreby samosprávy -  Pavol Londa, riaditeľ CEDA Slovakia, s.r.o.
 8. Digitalizácia adries a jej význam pre samosprávu - Ján Gašpárek, vedúci oddelenia GIS a digitálne dáta, MAPA Slovakia Plus, s.r.o.,
 9. Priestorové dáta a GIS technológie samosprávy v kontexte jednotného európskeho priestoru - Ivan Karola, DATALAN, a.s.,