10 günlük hava durumu dosya yükle
eGovernment - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eGovernment

Prezentácia Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015-2020

Dňa 25. mája 2016 pripravili Partnerstvá pre prosperitu v Bratislave prezentáciu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015-2020. Riaditeľ odboru kybernetickej bezpečnosti NBÚ SR Ján Hochmann predstavil účastníkom konferencie hlavné zámery akčného plánu. Na podujatí odznela aj prednáška Tomáša Hlavsu zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services, ktorý hovoril o kybernetickej bezpečnosti v Českej republike.

Prezentácie:


eGovernment

eGovernment je mimoriadne aktuálnou výzvou pre Slovensko práve v tomto čase. Vzniká tu totiž úplne nové prerozdelenie verejnej moci, predovšetkým jej úplne nové centrum (samosprávne kraje). Väčšina verejných služieb, ktoré doteraz vykonával štát prechádza na samosprávu miest a obcí a samosprávu regiónov. To všetko vedie k vytvoreniu nových inštitúcií, ktoré budú zavádzat nové systémy svojej činnosti. Je to šanca modernizovat ich od začiatku na báze nových informačných technológií, ktoré vedú nielen k zvýšeniu efektívnosti a rýchlosti služieb pre občanov a zníženiu nákladov, ale predovšetkým k zvýrazneniu transparentnosti verejnej správy a k rozšíreniu možností občanov priamo mať informácie a priamo participovať na rozhodovacom procese.

Prieskum o slovenskom eGovernmente 2015

V dňoch 27.10. až 10.11.2015 sme zrealizovali prostredníctvom web dotazníka malý prieskum o slovenskom eGovernmente. Jeho výsledky nájdete v nasledujúcej prezentácii:

Prieskum o slovenskom eGovernmente 2015


Verejná prezentácia návrhu NKIVS, 12.3.2008

PPP, ITAS a MF SR pripravili verejnú prezentáciu návrhu NKIVS (Národná koncepcia informatizácie verejnej správy).

Program
Podkladový materiál
Prezentácia NKIVS od Centire, s.r.o.
Prezentácia M.Řehořeka, SPIS, Česká republika

Portál GEOINFORMATIKA, mediálny partner PPP, prináša vo fotogalérii  30 najvýstižnejších záberov z verejnej diskusie, doplnenú o sprievodný článok. 


Partneri eGovernment aktivít PPP v roku 2006
Partneri eGovernment aktivít PPP v roku 2005
Partneri eGovernment aktivít PPP v roku 2004

V utorok 7.2.2006 sa v bratislavskom hoteli Danube, sála Panoráma, ukutočnila prezentácia „Systému Prenosu Elektronických Dokumentov - SPED", možnosti pre slovenskú verejnú správu. Podujatie pripravili PPP v spolupráci so svojimi partnermi, spoločnosťami DATALOCK a SOFTIP. Prezentácie sú k dispozícii na stiahnutie.

Predbežný program:


Workshop k spusteniu Elektronického archívu Notárskej komory SR v Siemens Fóre 11. januára 2005


Plán práce na rok 2004

Prioritné okruhy práce PPP sú:

Realizované aktivity