10 günlük hava durumu dosya yükle
eEducation - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / eEducation

Beseda o Operačnom programe Výskum a inovácie dňa 2.júla 2014

V ružinovskom hoteli Bratislava sa v stredu 2.júla 2014 uskutočnila beseda členov PPP s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR o novom Operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) pre programové obdobie EÚ 2014-2020. Operačný program VaI odprezentovali a na otázky prítomných členov a spolupracovníkov PPP odpovedali: poradca ministra školstva Stanislav Sipko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ na MŠVVaŠ SR Peter Vígľaš a generálny riaditeľ sekcie podporných programov MH SR Boris Huslica.

Prezentácia Stanislava Sipka a Petra Vígľaša
Prezentácia Borisa Huslicu


 

Informatizácia spoločnosti ako horizontálna priorita 2007-2013

Info-komunikačná infraštruktúra pre centrá excelentnosti (OP Výskuma vývoj)
Info-komunikačné technológie pre základné a stredné školy (ROP)


 Prezetácie:

Keďže medzi účastníkmi konferencie bol veľký záujem o systém Telepresence, ponúkame dve podprobnejšie prezentácie o tomto produkte:Prednáška Petra Boera "Oceňovanie technológií"

PPP a Castor&Pollux organizujú 14. júna 2007 o 13.30 prednášku amerického autoraPrednáška Petra Boera "Oceňovanie technológií - podnikateľské a finančné aspekty výskumu a vývoja". Pozvánku na prednášku si môzete stiahnuť tu (download).

Seminár o informatizácii školstva

Vo štvrtok 17.mája 2007 sa v hoteli Dukla uskutočnil seminár "Operačné programy 2007-2013 a informatizácia v slovenskom školstve". Pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu (download pdf).

  1. Operačný program Výskum a vývoj - Peter Mravec, odbor pre OP Výskum a Vývoj, MŠ SR
  2. Operačný program Vzdelávanie - Robert Korec, odbor pre OP Vzdelávanie, MŠ SR
  3. Regionálny operačný program - Gabriel Rusznyák, odbor realizácie programov regionálneho rozvoja, MVRR SR
  4. Informatizácia v gréckom školstve v programovacom období 2000-2006 - Ioannis Drakopoulos, Managing Partner, Dextera Consulting, Atény
  5. Cisco Systems a moderné školstvo - Frantisek Baranec, Cisco Systems Slovakia
  6. Programy na podporu vzdelávania a eLearning od spoločnosti Sun Microsystems - Tomáš Vencelík, Account Manager, Sun Microsystems Slovakia
  7. EUGA: program grantového poradenstva spoločnosti Microsoft a prípadové štúdie v oblasti  školstva -  Zuzana Olšová, EU Grants AdvisorMartina Slabejová, Public Sector Lead