10 günlük hava durumu dosya yükle
Kontakt - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / Kontakt

Kontakt

Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie
Jašíkova 2, kanc. č. 127
821 03 Bratislava

Tel.: 02 482 91 379
Fax: 02 482 91 348
Mail: milan@p3.sk, jana@p3.sk

IČO: 307 88 587

DIČ: 2021662280
Neplatca DPH

reg. MV SR zo dňa 13.6.2001, č. spisu: VVS/1-900/90-18674
 

 

Bankové spojenie: 40 24 59 383/7500.