10 günlük hava durumu dosya yükle
Informácie - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / Čo je PPP? / Informácie

Čo sú Partnerstvá

PARTNERSTVÁ PRE PROSPERITU (PPP) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v januári 2001 a bola oficiálne zaregistrovaná v júni 2001. Základnou filozofiou našej činnosti je presvedčenie, že úspešná spoločnost musí nevyhnutne stáť na trvalej spolupráci a komunikácii politickej (teda rozhodovacej) sféry s občianskou. Vytváranie verejno-súkromných partnerstiev (public - privat partnerships) pod gesciou mimovládnej neziskovej organizácie považujeme za cestu k transparentnej spolupráci na skutočne spoločensky prospešných projektoch.

Predstavujeme Vám náš tím:

  • Mgr. Milan Ištván, prezident
  • Janka Mlynárčíková, výkonná riaditeľka
  • Mgr. Braňo Ondruš, člen výkonnej rady
  • PaedDr. Roman Baranovič, člen výkonnej rady
  • Ing. Peter Krnčok, člen výkonnej rady

Môžu Vás zaujímať nasledovné dokumenty:
stanovy občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu

Kontakt:

Partnerstvá pre prosperitu (PPP), občianske združenie
Jašíkova 2, kanc. č. 127
821 03 Bratislava

Tel.: 02 482 91 379
Fax: 02 482 91 348
Mobil: 0905 351 962
Mail: milan@p3.sk, jana@p3.sk

IČO: 307 88 587
DIČ: 202 166 2280

Bankové spojenie: 40 24 59 383/7500