10 günlük hava durumu dosya yükle
Porady členov PPP - OZ Partnerstvá pre prosperitu


 


 
 
 


 

Nachádzate sa na: Titulka / Členstvo v PPP / Porady členov PPP

Porada členov PPP

Výročná porada PPP 2016

Vo štvrtok 21. januára 2016 Partnerstvá pre prosperitu zorganizovali pre svojich členov svoju pravidelnú výročnú poradu a novoročný večierok. Výročnej porady PPP, ktorá prerokovala Plán práce PPP na rok 2016, sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR Pavel Bojňanský a riaditeľ odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti MF SR Lukáš Lukáč, ktorí prítomných informovali o plánoch sekcie v oblasti informatizácie na najbližšie obdobie, ako aj o projektoch a ich náležitostiach v rámci Prioritnej osi 7 aktuálne prebiehajúceho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Riaditeľka odboru z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Andrea Uhrinová prítomným predstavila aktuálnych stav implementácie Operačného programu Výskum a Inovácie. Po skončení výročnej porady sa uskutočnil novoročný večierok PPP.

Výročná porada PPP 2015

Vo štvrtok 22. januára 2015 sa uskutočnila Výročná porada členov PPP, ktorej hlavnou témou bolo najmä schválenie Plánu práce PPP na rok 2015. Porady sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti Pavel Bojňanský a riaditeľ odboru pre prípravu PO7 OP II Lukáš Lukáč, ktorí prítomných informovali o aktuálnom stave PO 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra. Operačnému programu Efektívna verejná správa sa vo svojom príspevku venoval riaditeľ odboru OP EVS na Ministerstve vnútra SR Samuel Arbe a Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru OP Výskum a Inovácie z MŠVVŠ SR predstavila OP VaI.

V pondelok 27. septembra 2010 sa uskutočnila v Bratislave členská porada PPP na ktorej boli členovia oboznámení s plánovanou činnosťou do konca roka 2010.